Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Zarząd spółki

Ilona Weiss - Prezes Zarządu
Ilona Weiss
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu ABC Data S.A. od 1 stycznia 2015 r. W latach 2012 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ABC Data S.A. W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Sygnity S.A. W latach 2008-2010 była dyrektorem finansowym w spółce Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Od 1996 do 2006 roku zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym grupy Alcatel, a po globalnej fuzji Alcatel-Lucent w 2006 roku objęła

stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 1993-1996 pracowała w spółce Telekomunikacja Polska SA, współtworząc plany rozwojowe i inwestycyjne. W roku 1992 pracowała dla Banku Handlowego w Warszawie SA. Pełniła również funkcję Partnera ds. Inwestycji w grupie MCI.

Była przewodniczącym Rady Nadzorczej Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Max Elektronik SA (2010-2012), członkiem Rad Nadzorczych spółek: Winuel SA (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010-2011) oraz Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010-2011). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada również globalne kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami ACCA (Londyn).

Od 2003 r. jest członkiem międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Cerfified Accountants), w latach 2010-2013 roku pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce.

Andrzej Kuźniak - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kuźniak
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A. od 8 kwietnia 2015 roku. W latach 2012-2015 był Prezesem Zarządu spółki APN Serwis sp. z o.o., z przerwą w okresie 09.2013-11.2013, kiedy sprawował funkcję Country Managera w spółce TomTom odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing na terenie Polski. W latach 2005 – 2011 pracował w Toshiba Europe GmbH sp. z o.o. - Oddział w Polsce jako Regional General Manager odpowiadając za rozwój struktur Toshiba w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja).

 

W latach 2002 – 2005 w firmie Karen Notebook S.A. pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży, a później Prezesa Zarządu, gdzie odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii sprzedaży w oparciu o salony sprzedaży w centrach handlowych. W latach 1995-2002 pracował dla Techmex S.A., w którym odpowiadał za projekty związane z rozwojem kanału dealerów oraz zarzadzanie relacjami z dostawcami. W latach 1989-1994 Asystent na Politechnice Śląskiej w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Górnictwa i Geologii.

Andrzej Kuźniak ukończył Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Ukończył szkolenia European Champion Training by TOSC (Toshiba Sigma Consultancy) oraz Training for Stock Exchange Boards – Neumann Institute.

Michał Litwinowicz - Wiceprezes Zarządu
Michał Litwinowicz
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu ABC Data ds. Finansowych od 1 stycznia 2019 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze finansowym. Od 2017 roku jest współwłaścicielem firmy doradczej Finguide Sp. z o.o. W latach 2014-2017 pełnił funkcję dyrektora kontrolingu ABC Data S.A. oraz zastępcy wiceprezesa ds. finansowych i operacyjnych. W latach 2012-2014 był dyrektorem finansowym i operacyjnym w Studio Moderna Polska Sp. z o.o., wchodzącym w skład Studio Moderna Group działającego w 21 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2003-2012 pracował w dziale audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., – od 2011 roku pracował na stanowisku starszego managera.

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada dyplom z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydany przez Association of Chartered Certified Accountatns (ACCA) oraz tytuł Biegłego Rewidenta wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Rada Nadzorcza spółki

Ireneusz Wojciech Dąbrowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

W latach 1976-1979 był programistą systemów operacyjnych w Zakładach Systemów Minikomputerowych Era w Warszawie. Następnie w latach 1979-1985 był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Automatyki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w cyfrowym sterowaniu procesami ciągłymi. Od roku 1986 współtwórca i członek Zarządu jednej z pierwszych prywatnych firm komputerowych w Polsce - SPTK Comtech i Comtech Sp. z o.o. W roku 1993 rozpoczął pracę w DHI Sp. z o.o., która w wyniku zmian właścicielskich poprzez Computer 2000 Polska została przekształcona w roku 1999 w Tech Data Polska, oddział drugiego co do wielkości światowego dystrybutora sprzętu IT i oprogramowania. W latach 1996-2011 pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Członka Zarządu polskiego oddziału firmy. W latach 1998-2002 i 2008 - 2011 jako Dyrektor Regionalny odpowiadał za obecność i operacje firmy Tech Data na rynku Europy Centralnej i Wschodniej, poza tym Członek Europejskiego Zarządu Tech Data, której obroty w regionie EMEA w roku 2011 wyniosły ponad 12 mld euro. Od 2011 roku coach, mentor i niezależny doradca biznesowy. W roku 2013 był Partnerem i Dyrektorem Sprzedaży w firmie ComCERT SA, w pierwszym polskim komercyjnym startup'ie zajmującym się usługami bezpieczeństwa IT, a zwłaszcza usługami z dziedziny CERT (Computer Emergency Respons Team).

W latach 2001 - 2005 Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w latach 2006-2007 przewodniczący Rady Izby. Za działalność w Izbie odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2012 roku felietonista magazynu komputerowego CRN.

Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również roczną Szkołę Oficerów Rezerwy uzyskując stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Ulrich Kottmann
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

W latach 1983 – 1986 pracował w Dziale Finansowym Computervision Produktion GmbH. Od 1986 do 1996 pracował w firmie Compaq Computer EMEA HQ, Monachium obejmując różne stanowiska kierownicze w Finansach, Kontrolingu i Planowania Strategicznego dla regionu geograficznego o obrotach ok. 500 mln USD. Członek Grupy Rozwoju Biznesu w firmie Compaq aktywnie włączony w pionierskie wejścia na różne rynkach i rozwój ponad 15 filii w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz w kierowanie szybkim i wysokim wzrostem biznesowej ekspansji. Od wczesnych lat 90-tych członek kadry kierowniczej rozwijającej działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 1996 do 2000 pracował jako niezależny konsultant głównie w zakresie Rozwoju Biznesu i Projektów Strategicznych dla różnych producentów z branży IT w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2000 r. założył Process4E S.A. (od 2005 roku Update CRM S.A.) i kierował spółką do marca 2008 r. prowadząc różnorodne projekty: strategiczne na Polskim rynku IT, zarządzania projektami po połączeniu firm dla 2 firm IT (ponad 100 krajów) notowanych na NASDAQ, rozwoju usług konsultingowych w zakresie zarządzania procesami biznesowymi ze szczególnym uwzględnieniem CRM, sprzedaży i wdrożenia oprogramowania CRM. W latach 2008 – 2014 większościowy udziałowiec Clix Software Sp. z o.o., wiodącego producenta oprogramowania CRM dla firm SMB. Od 2013 członek niewykonawczy Rady Dyrektorów Index Bilgisayar A.Ş.

Absolwent Inżynierii i Administracji Biznesu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Esslingen, Niemcy.

Spełnia kryteria niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Nevres Erol Bilecik
Członek Rady Nadzorczej

W latach 1986 -1988 pracował jako analityk systemowy w Nixdorf Computer. W 1989 roku założył spółkę Index A.S. w Turcji, której Prezesem pozostaje do dzisiaj. W grupie kapitałowej tworzonej przez Index A.S. jest również prezesem zarządów spółek Index Bilgisayar A.S., Despec A.S., Datagate A.S., Neteks A.S, Neotech A.S. i Teklos A.S. Pan Nevres Erol Bilecik jest również Prezesem Turkish Information Technology Industrialists & Businessmen Association.

Absolwent Istambul Technical University w zakresie inżynierii komputerowej.

Nie spełnia kryteriów niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Tomasz Czechowicz
Członek Rady Nadzorczej, powiązany z MCI Capital S.A., Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W latach 1990-1998 był współzałożycielem i prezesem spółki JTT Computer SA, którą doprowadził do osiągnięcia wiodącej pozycji wśród polskich producentów komputerów osobistych i dystrybutorów IT, wartej ponad 100 milionów dolarów. Od maja 1998 r. założyciel i partner zarządzający Grupy MCI. Jak dotąd MCI zrealizowało blisko 60 projektów inwestycyjnych i dokonało ponad 30 wyjść z inwestycji, osiągając w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 września 2011 r. net IRR (net internal rate of return) na poziomie ok. 24%. MCI jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2001.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Nie spełnia kryteriów niezależności członków rad nadzorczych określonych w Zasadzie szczegółowej II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

Maciej Kowalski
Członek Rady Nadzorczej, powiązany z MCI Capital S.A.

Maciej Kowalski jest Partnerem Inwestycyjnym w MCI Capital S.A.. Posiada blisko 12-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i firmach konsultingowych. Prowadził transakcje sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. W latach 2008-2010 oraz 2011-2014 współpracował z wiodącą firmą doradztwa transakcyjnego CAG, gdzie prowadził transakcje prywatne i publiczne w sektorach telekomunikacji, internetowym, e-commerce, dystrybucji, handlu detalicznego, infrastruktury, przemysłowym, spożywczym, energii odnawialnej, w tym m.in. sprzedaż pakietu większościowego Polish Energy Partners (wiodącego developera i operatora elektrowni wiatrowych) spółce Polenergia.

W latach 2010-2011 jako M&A Manager w Orange Polska, był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel (wiodącego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjno-telekomunikacyjnej w Polsce). Swoją karierę zawodową rozpoczął w zespole Corporate Finance międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Pan Maciej Kowalski, przed powołaniem do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ABC Data S.A. ds. M&A i Rozwoju w okresie od 15 maja 2015 roku do 11 grudnia 2017 roku, był także członkiem Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 grudnia 2014 roku do 15 maja 2015 roku.