Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Webcasty i prezentacje

Podsumowanie wyników Grupy za 2018 rok
Podsumowanie wyników Grupy za 2018 rok
2019-04-30, Warszawa
Summary of the Group's results in 2018
Summary of the Group's results in 2018
2019-04-30, Warsaw
Wyniki finansowe za III kwartał 2018 roku
Wyniki finansowe za III kwartał 2018 roku
2018-11-14, Warszawa
Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku
Wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku
2018-10-01, Warszawa
Wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
Wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku
2018-05-29, Warszawa