Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia

2014-10-29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-06-23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2013-06-10
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2012-06-29
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2011-11-25
Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2011-09-30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2010-09-16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2010-08-25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - odwołane