Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia

2018-05-15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-06-01
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-06-10
Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-04-20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2015-09-24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2015-06-16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-10-29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-06-23
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy