Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia

2019-05-23
Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
2019-05-18
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz
2019-05-17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2019-02-20
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-12-31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-05-15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-06-01
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-06-10
Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy