Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Usługi

Kluczem do sukcesu w dystrybucji jest dziś nie tylko szeroka oferta produktowa, dostępność sprzętu i sprawna logistyka, ale przede wszystkim kompleksowe podejście do potrzeb Resellerów.

Rolą lidera jest wytyczanie kierunków rozwoju, przewidywanie oczekiwań rynku i wychodzenie im naprzeciw. Dlatego też ABC Data nieustannie poszerza zakres swojej działalności o usługi dodatkowe, dzięki czemu jej Klienci mogą całkowicie skupić na tym, co dla nich najważniejsze – sprzedaży. Inspirowani przez dystrybutora Partnerzy ABC Data zawsze mogą być o krok przed konkurencją. Obok platform e-commerce wspomagających cały proces sprzedaży i umożliwiających Partnerom zakładanie własnych e-sklepów, ABC Data świadczy usługi takie, jak wypożyczanie sprzętu drukującego demo, doradztwo techniczne, dotyczące zarówno urządzeń, jak i oprogramowania, wsparcie przy dużych projektach i przetargach, personalizacja produktów i wiele innych. Dzięki dostarczanym przez ABC Data narzędziom, a także stosowanym przez dystrybutora standardom współpracy z Partnerami, Resellerzy zyskują możliwości dynamicznego rozwoju i mają gwarancję, że kształtując swój biznes będą podążać we właściwym kierunku.