Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Telefony i adresy e-mail

ABC Data S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287132; NIP 524-26-17-178; Regon: 141054682; kapitał zakładowy 125.266.899 złotych w całości wpłacony.

Centrala (Warszawa)

Sekretariat

T: +48 22 676 09 00
F: +48 22 614 16 16
E: sekretariat@abcdata.eu

 

Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 676 08 10
E: rejestracja@abcdata.eu

 
 
 

 

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

Biuro Relacji Inwestorskich

T: +48 22 676 09 00
E: ri@abcdata.eu

Magazyn (Sosnowiec)

Dział Obsługi Klientów

T: +48 32 368 90 03
E: kontakt.sosnowiec@abcdata.eu

 

Dział Sprzedaży Projektowej


E: DP@abcdata.eu

 

ABC Data Marketing

REKLAMA i PROMOCJA B2B