Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

System zarządzania jakością

Certyfikat ISO 9001
jakości ABC DATA!

Jakość świadczonych usług to jeden z filarów, na których budujemy sukces naszej firmy.

Już w 2006 roku uzyskaliśmy certyfikat zgodności z normą ISO 9001, który utrzymujemy i doskonalimy od 10 lat. Nasi partnerzy handlowi mogą być pewni, że konsekwentnierealizujemy politykę podnoszenia jakości.CertyfikacjaTÜV Rheinland Polska gwarantuje coroczny audyt procesów zachodzących w ABC Data.

Polityka podnoszenia jakości to dla nas przede wszystkim zaufanie i satysfakcja Klientów oraz dostawców, którzy doceniają sprawne działanie organizacji, jakość produktów oraz wysoki poziom kompetencji pracowników. Doskonała opinia na rynku na temat ABC Data jest wynikiem naszych starań o najwyższą jakość świadczonych usług i oferowanych produktów.

Podstawowe korzyści

Podstawowymi korzyściami, jakie ABC Data oraz jej Klienci odnoszą ze świadomego zarządzania jakością jest:

  • zwiększona satysfakcja Klientów;
  • zwiększanie jakości świadczonych usług oraz oferowanych produktów;
  • optymalizacja kosztów poprzez minimalizację błędów oraz doskonalenie procesów;
  • budowa reputacji Spółki.

Osiągnięcie zamierzeń

Osiąganiu powyższych zamierzeń służą:

  • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001;
  • ciągła analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz wyprzedzanie ich oczekiwań;
  • rozwijanie potencjału kadrowego ABC Daty w celu lepszej obsługi Klientów i zadowalającego realizowania się pracowników;
  • klimat zespołowej współpracy, indywidualna odpowiedzialność pracowników za realizację polityki jakości i celów jakościowych oraz ich identyfikacja z ABC Data;
  • nowoczesna i stabilna wewnętrzna oraz zewnętrzna infrastruktura informatyczna, ułatwiająca szybki dostęp Klientom do aktualnej oferty produktowej ABC Daty.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek sugestie lub uwagi odnośnie jakości świadczonych przez nas usług lub naszych produktów zachęcamy do kontaktu!
Przepisz kod