Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
4 kwartał
29-02-2012
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2011 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2011 r.
Pozostałe informacje
3 kwartał
07-11-2011
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2011 r.
Pozostałe informacje
1 kwartał
16-05-2011
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2011 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2011 r.
Pozostałe informacje