Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
ABC Data S.A.
30-04-2012
Oświadczenie Zarządu
Pismo Prezesa
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie finansowe
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport audytora
Grupa Kapitałowa ABC Data
30-04-2012
Oświadczenie Zarządu
Pismo Prezesa
Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie finansowe
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport audytora