Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
3 kwartał
13-11-2012
Wybrane dane finansowe Q3 2012
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2012 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2012 r.
Pozostałe informacje
1 kwartał
10-05-2012
Wybrane dane finansowe Q1 2012
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2012 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2012 r.
Pozostałe informacje