Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
III kwartał
09-11-2017 14:27
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ABC Data
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A.
Rozszerzony skonsolidowany raport za okres 3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 2017 roku - Pozostałe informacje
I kwartał - korekta
14-07-2017 20:06
Wybrane dane finansowe Q1 2017
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2017 roku - Pozostałe informacje
I kwartał
17-05-2017 07:42
Wybrane dane finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2017 roku - Pozostałe informacje