Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny 2017
31-08-2017 07:41
Sprawozdanie skonsolidowane
Sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Sprawozdanie z badania sprawozdania jednostkowego
Oświadczenia Zarządu ABC Data S.A.