Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
3 kwartał
09-11-2016 07:07
Wybrane dane finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku - Pozostałe informacje
1 kwartał
12-05-2016
Wybrane dane finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2016 roku - Pozostałe informacje