Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny 2016
25-08-2016 22:44
Sprawozdanie jednostkowe
Sprawozdanie skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego
Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Wybrane dane finansowe