Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
3 kwartał
12-11-2015
Wybrane Dane Finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał zakończony 30 września 2015
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał zakończony 30 września 2015
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2015 roku - Pozostałe informacje
1 kwartał
14-05-2015
Wybrane Dane Finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2015 roku - Pozostałe informacje