Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
3 kwartał - korekta
18-11-2013
Wybrane dane finansowe Q3 2013
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 r. - korekta
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 r. - korekta
Pozostałe informacje - korekta
Zestawienie korekt
3 kwartał
07-11-2013
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2013 r.
Pozostałe informacje
1 kwartał
13-05-2013
Wybrane dane finansowe Q1 2013
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2013 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2013 r.
Pozostałe informacje