Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
I kwartał
30-05-2019 17:48
Skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2019