Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
III kwartał
14-11-2018 08:26
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 roku - Pozostałe informacje
I kwartał
29-05-2018 08:48
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2018 roku - Pozostałe informacje