Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
10-12-2018 08:53
Raport 35/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2018
04-12-2018 17:21
Raport 34/2018
Informacja o przyjęciu zabezpieczenia złożonego przez iSource S.A. oraz wysokości odsetek
16-11-2018 21:16
Raport 33/2018
Informacja o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie iSource S.A.
09-11-2018 18:11
Raport 32/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku
09-11-2018 08:27
Raport 31/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku 2018
29-10-2018 07:42
Raport 30/2018
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2018 roku
08-10-2018 08:16
Raport 29/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu 2018
01-10-2018 08:35
Raport 28/2018
Powołanie Wiceprezesa Zarządu
26-09-2018 18:23
Raport 27/2018
Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.
10-09-2018 08:29
Raport 26/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu 2018
07-09-2018 20:17
Raport 25/2018
Zwiększenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A.
07-09-2018 20:14
Raport 24/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku
08-08-2018 07:55
Raport 23/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu 2018
23-07-2018 17:22
Raport 22/2018
Informacja o pozytywnym zakończeniu postępowania kontrolnego dotyczącego podatku VAT za II kwartał 2014 roku
09-07-2018 08:12
Raport 21/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2018
11-06-2018 19:30
Raport 20/2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku
11-06-2018 19:16
Raport 19/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08-06-2018 08:19
Raport 18/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2018
31-05-2018 16:55
Raport 17/2018
Śmierć Członka Zarządu Emitenta
24-05-2018 18:28
Raport 16/2018
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za I kwartał 2018 roku
18-05-2018 15:16
Raport 15/2018
Informacja o transakcji zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.
10-05-2018 08:27
Raport 13/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2018
09-05-2018 13:56
Raport 12/2018
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
12-04-2018 22:38
Raport 11/2018
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2017 i za rok 2017
10-04-2018 19:45
Raport 10/2018
Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A. w stosunku do Apple Distribution International
10-04-2018 08:11
Raport 9/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu 2018
29-03-2018 18:35
Raport 8/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2017 oraz za I kwartał 2018 roku
08-03-2018 08:26
Raport 7/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2018
19-02-2018 18:45
Raport 6/2018
Powołanie Członka Zarządu
19-02-2018 18:05
Raport 5/2018
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
08-02-2018 08:06
Raport 4/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
11-01-2018 18:12
Raport 3/2018
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku
09-01-2018 16:13
Raport 2/2018
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
09-01-2018 08:22
Raport 1/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2017