Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
15-02-2019 17:40
Raport 16/2019
Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
12-02-2019 23:46
Raport 15/2019
Stanowisko Zarządu ABC Data S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A., ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r.
12-02-2019 18:32
Raport 14/2019
Otrzymanie przez Emitenta wiążącej oferty nabycia 100% udziałów w spółce zależnej; weryfikacja wyceny spółki zależnej
12-02-2019 18:24
Raport 13/2019
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zbycia 100% udziałów w spółce zależnej
08-02-2019 12:33
Raport 12/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2019
07-02-2019 19:00
Raport 11/2019
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.
06-02-2019 22:33
Raport 10/2019
Informacja o wszczęciu kontroli podatkowej w stosunku do spółki zależnej Emitenta
06-02-2019 22:18
Raport 9/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2019 roku
06-02-2019 20:15
Raport 8/2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31-01-2019 23:57
Raport 7/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2019 roku
29-01-2019 18:42
Raport 6/2019
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku
28-01-2019 17:03
Raport 5/2019
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data
21-01-2019 17:12
Raport 4/2019
Zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.
18-01-2019 17:26
Raport 3/2019
Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.
16-01-2019 19:25
Raport 2/2019
Informacja o decyzji organu podatkowego w Czechach w stosunku do spółki zależnej Emitenta
09-01-2019 08:19
Raport 1/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2018