Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
18-05-2018 15:16
Raport 15/2018
Informacja o transakcji zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.
10-05-2018 08:27
Raport 13/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2018
09-05-2018 13:56
Raport 12/2018
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017 i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
12-04-2018 22:38
Raport 11/2018
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2017 i za rok 2017
10-04-2018 19:45
Raport 10/2018
Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A. w stosunku do Apple Distribution International
10-04-2018 08:11
Raport 9/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu 2018
29-03-2018 18:35
Raport 8/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok 2017 oraz za I kwartał 2018 roku
08-03-2018 08:26
Raport 7/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2018
19-02-2018 18:45
Raport 6/2018
Powołanie Członka Zarządu
19-02-2018 18:05
Raport 5/2018
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
08-02-2018 08:06
Raport 4/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
11-01-2018 18:12
Raport 3/2018
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku
09-01-2018 16:13
Raport 2/2018
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
09-01-2018 08:22
Raport 1/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2017