Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
18-01-2019 17:26
Raport 3/2019
Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.
16-01-2019 19:25
Raport 2/2019
Informacja o decyzji organu podatkowego w Czechach w stosunku do spółki zależnej Emitenta
09-01-2019 08:19
Raport 1/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2018