Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
24-03-2017 12:42
Raport 10/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
22-03-2017 16:54
Raport 9/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
22-03-2017 16:19
Raport 8/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
21-03-2017 08:06
Raport 7/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016 oraz podziału zysku netto z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych oraz na kapitał zapasowy Spółki
16-03-2017 16:40
Raport 6/2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2016 i za rok 2016
08-03-2017 07:03
Raport 5/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym
08-02-2017 08:20
Raport 4/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
06-02-2017 18:08
Raport 3/2017
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
31-01-2017 21:15
Raport 2/2017
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku
09-01-2017 07:55
Raport 1/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu