Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
09-01-2017 07:55
Raport 1/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu