Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
11-01-2018 18:12
Raport 3/2018
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku
09-01-2018 16:13
Raport 2/2018
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
09-01-2018 08:22
Raport 1/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2017