Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
08-02-2017 08:20
Raport 4/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
06-02-2017 18:08
Raport 3/2017
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
31-01-2017 21:15
Raport 2/2017
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku
09-01-2017 07:55
Raport 1/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu