Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
16-11-2017 11:24
Raport 44/2017
Informacja na temat wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017
09-11-2017 14:36
Raport 43/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku
23-10-2017 17:15
Raport 42/2017
Powołanie obecnych członków zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję
23-10-2017 16:43
Raport 41/2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2017 roku
16-10-2017 17:18
Raport 40/2017
Rejestracja zmian Statutu w KRS
09-10-2017 08:03
Raport 39/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu
11-09-2017 14:54
Raport 38/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
08-09-2017 08:11
Raport 37/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu
29-08-2017 20:19
Raport 36/2017
Zmiana zakresu umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
29-08-2017 20:08
Raport 35/2016
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za II kwartał i I półrocze 2017 roku
08-08-2017 08:03
Raport 34/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu
31-07-2017 16:07
Raport 33/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
25-07-2017 17:48
Raport 32/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
14-07-2017 20:04
Raport 31/2017
Korekta błędu pisarskiego w raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku
14-07-2017 20:03
Raport 30/2017
Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej spółki zależnej
10-07-2017 08:21
Raport 29/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu
29-06-2017 18:51
Raport 28/2017
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
28-06-2017 19:35
Raport 27/2017
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
28-06-2017 19:31
Raport 26/2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku
28-06-2017 19:24
Raport 25/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
23-06-2017 12:14
Raport 24/2017
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
08-06-2017 08:36
Raport 23/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju
31-05-2017 08:28
Raport 21/2017
Decyzja Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2017
22-05-2017 14:47
Raport 20/2017
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
17-05-2017 08:50
Raport 19/2017
Prognoza wyników Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2017
12-05-2017 20:18
Raport 18/2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za I kwartał 2017 roku
10-05-2017 07:39
Raport 17/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu
28-04-2017 10:22
Raport 16/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółek zależnych
27-04-2017 18:33
Raport 15/2017
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
18-04-2017 13:49
Raport 14/2017
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
14-04-2017 13:27
Raport 13/2017
Informacja o transakcji ustanowienia zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.
10-04-2017 08:38
Raport 12/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu
03-04-2017 11:03
Raport 11/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
24-03-2017 12:42
Raport 10/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
22-03-2017 16:54
Raport 9/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
22-03-2017 16:19
Raport 8/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
21-03-2017 08:06
Raport 7/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016 oraz podziału zysku netto z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych oraz na kapitał zapasowy Spółki
16-03-2017 16:40
Raport 6/2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za IV kwartał 2016 i za rok 2016
08-03-2017 07:03
Raport 5/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym
08-02-2017 08:20
Raport 4/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
06-02-2017 18:08
Raport 3/2017
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
31-01-2017 21:15
Raport 2/2017
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku
09-01-2017 07:55
Raport 1/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu