Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
22-11-2016 18:09
Report 31/2016
Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki
15-11-2016 16:37
Raport 30/2016
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz ich zakończenie
15-11-2016 16:07
Raport 29/2016
Nabycie 81,3% akcji S4E S.A.
09-11-2016 07:14
Raport 28/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w październiku
04-11-2016 17:54
Report 27/2016
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za III kwartał i za pierwsze trzy kwartały 2016 roku
10-10-2016 07:44
Raport 26/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu
30-09-2016 18:24
Raport 25/2016
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
08-09-2016 14:16
Raport 24/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu
26-08-2016 17:15
Raport 23/2016
Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej
23-08-2016 21:25
Raport 22/2016
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za II kwartał i I półrocze 2016 roku
22-08-2016 17:35
Raport 21/2016
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach, zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A.
08-08-2016 08:18
Raport 20/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu
08-07-2016 16:21
Raport 19/2016
Uchwała Zarządu w sprawie publikacji miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
07-07-2016 20:02
Raport 18/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 7 lipca 2016 roku
07-07-2016 19:55
Raport 17/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
16-06-2016
Raport 16/2016
Wniosek akcjonariusza w sprawie zmiany porządku obrad NWZ ABC Data S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2016 r.
07-06-2016
Raport 14/2016
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych ABC Data S.A.
25-05-2016
Korekta raportu nr 13/2016
Korekta raportu 13/2016 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku
17-05-2016
Raport 13/2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku
17-05-2016
Raport 12/2016
Podjęcie Uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
17-05-2016
Raport 11/2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17-05-2016
Raport 10/2016
Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016
07-04-2016
Raport 8/2016
Udzielenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej
05-04-2016
Raport 7/2016
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
15-03-2016
Raport 6/2016
Powołanie Członka Zarządu
08-03-2016
Raport 5/2016
Udzielenie przez Emitenta oraz jednostkę zależną poręczeń wzajemnych
17-02-2016
Raport 4/2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11-02-2016
Raport 3/2016
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
29-01-2016
Raport 2/2016
Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku
18-01-2016
Raport 1/2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi