Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Media o nas

Money.pl: ABC Data miała wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.
2018-10-29

Według wstępnych danych ABC Data odnotowała 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2018 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,6 mln zł, a wynik EBITDA to 11,1 mln zł. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły natomiast 1 096,1 mln zł. Po dziewięciu miesiącach tego roku, spółka – według szacunkowych danych – miała 2,4 mln zł straty netto przy przychodach w wysokości 3 090 mln zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym Money.pl. Zachęcamy do lektury.

Parkiet: MCI zabiera głos w sprawie ABC Daty
2018-10-29

ABC Data podała szacunkowe dane za trzeci kwartał. Tymczasem głos w sprawie przyszłości spółki i jej zarządu zabrał największy akcjonariusz. Jak przekonuje Maciej Kowalski, członek rady nadzorczej ABC Data, zarządzający funduszem MCI. EuroVentures – Inwestycję w ABC Data, tak jak i inne inwestycje funduszu, oceniamy z perspektywy wyniku na całej inwestycji a nie bieżącego kursu giełdowego. Szczegółowo monitorujemy postęp w realizacji budżetu i w tym zakresie wyniki spółki są zadowalające.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym Parkiet.com. Zachęcamy do lektury.

Strefa Inwestorów: ABC Data miała wstępnie 4,9 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.
2018-10-29

Według wstępnych, szacunkowych danych w trzecim kwartale tego roku ABC Data odnotowała 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Szacunkowy zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,6 mln zł, a wynik EBITDA to 11,1 mln zł. W okresie I-III kw. ABC Data miała wstępnie 2,4 mln zł straty netto przy przychodach w wysokości 3 090 mln zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym Strefainwestorow.pl. Zachęcamy do lektury.

IT Reseller: ABC Data w III kwartale 2018 r., utrzymuje zeszłoroczny poziom przychodów
2018-10-29

W III kwartale 2018 roku spółka utrzymała zeszłoroczny poziom przychodów w wysokości blisko 1,1 mld PLN. Pozytywny wpływ na realizacje wyniku sprzedaży miały przede wszystkim segment hardware, w szczególności komputery i urządzenia peryferyjne, oraz segment dystrybucji z wartością dodaną. Bardzo dobrze rozwijała się także sprzedaż w obszarach gamingowym i mobile, w szczególności smartfonów Apple oraz Xiaomi.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITReseller.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data – wstępne dane za III kwartał
2018-10-29

Grupa ABC Data podała szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe wypracowane w trzecim kwartale tego roku. Przychody Grupy utrzymały się na poziomie z ubiegłego roku, po stronie zysku jest natomiast niewielki spadek. Według dystrybutora pozytywny wpływ na wynik miały przede wszystkim segmenty: sprzętowy, w szczególności komputery i urządzenia peryferyjne, oraz VAD.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data odpowiada inwestorom
2018-10-16

Prezes ABC Data odniosła się do wątpliwości podnoszonych przez inwestorów indywidualnych. Spółka przesłała także odpowiedzi na zapytania KNF. Na początku miesiąca Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o podejrzeniu naruszenia obowiązków informacyjnych przez ABC Data. SII oczekuje od KNF weryfikacji prowadzonej przez spółkę polityki informacyjnej.

 Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data – IV kwartał zdecyduje o wynikach
2018-10-05

W końcu roku ABC Data spodziewa się wzrostu. W ocenie prezes spółki czwarty kwartał powinien być wzrostowy. Grupa oczekuje wzrostów w segmencie sprzętowym oraz VAD. Możliwy jest natomiast spadek obrotów w ujęciu skonsolidowanym za cały kwartał, co szefowa grupy wyjaśnia wysoką bazą porównawczą w ujęciu rok do roku.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

IT Reseller: ABC Data zapowiada nowe strategiczne partnerstwo
2018-10-02

Podczas konferencji wynikowej ABC Data, prezes spółki Ilona Weiss, zapowiedziała nowe strategiczne partnerstwo. Można się go spodziewać jeszcze w tym roku.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITReseller.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data – zdarzenia jednorazowe pogrążyły bilans
2018-10-02

Grupa ABC Data zwiększyła sprzedaż w I połowie bieżącego roku, jednak niespodziewanie odnotowała stratę netto. Zarząd wyjaśnia, co wpłynęło na wynik. Wskazuje też możliwe obszary przyszłego wzrostu.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

Bankier.pl: ABC Data liczy się ze spadkiem przychodów w III kw., wzrostu spodziewa się w IV kw.
2018-10-01

ABC Data spodziewa się w trzecim kwartale spadku przychodów w porównaniu z ubiegłym rokiem, oczekuje natomiast wzrostu sprzedaży w czwartym kwartale. ABC Data podała, że obecnie – po korekcie deklaracji VAT za drugi kwartał 2014 roku – w spółce-matce nie są prowadzone żadne postępowania kontrolne.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym Bankier.pl. Zachęcamy do lektury.