Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Kontakt

ABC Data S.A.z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287132; NIP 524-26-17-178; Regon: 141054682; kapitał zakładowy 125.266.899 złotych w całości wpłacony.

Polska

Centrala

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa


T: +48 22 676 09 00
F: +48 22 614 16 16
E: sekretariat@abcdata.eu

Magazyn w Sosnowcu

ABC Data S.A.

ul. Sokolska 68a , 41-219 Sosnowiec


T: +48 32 368 900
F: +48 32 368 9001
E: kontakt.sosnowiec@abcdata.eu

 

 

Spółki zagraniczne

ABC Data CZ s.r.o. odštěpný závod

Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7
Česká republika


T: +420 601 275 122
www.abcdata.sk/cz

ABC Data s.r.o.

Palisády 33
811 06 Bratislava
Slovakia


T: +421 233 000 061
F: +421 233 000 065
www.abcdata.sk

UAB “ABC Data Lietuva”

Baltų pr. 40
LT- 48196 Kaunas
Lietuva


T: +370 3 777 66 55
F: +370 5 259 60 61
www.abcdata.lt
www.abcdata.lv
www.abcdata.ee

 
 
 
ABC Data Hungary Kft.

Számlázási cím: 1077 Budapest,
Kéthly Anna tér 1.
/Greenpoint Irodaház, 1. emelet/


T: +36 1 501 5319
E: kapcsolat@abcdata.eu
www.abcdata.hu

Adószám: 24149958-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-992805

 

ABC Data Distribuție SRL

Str. Halelor, nr. 7, et. 3, sector 3,
030118, Bucuresti,
Romania


T: +40 372 030 999
F: +40 372 030 998
E: office.ro@abcdata.eu
www.abcdata.com.ro