Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Kontakt dla mediów

Agnieszka Forasińska
T: +48 22 591 67 83
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu

Komunikaty prasowe

Pozytywne dla ABC Data zakończenie kontroli ws. VAT

14.12.2016

Korzystnie dla ABC Data zakończyło się postępowanie podatkowe prowadzone wobec Spółki, dotyczące podatku VAT za wrzesień 2012 roku. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich partnerów firmy – akcjonariuszy, banków, ubezpieczycieli, producentów i klientów – potwierdzająca, że wszelkie spekulacje na temat spółki były nieuzasadnione. Wyniki kontroli są potwierdzeniem, że ABC Data prezentuje najwyższy poziom dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa i uczciwości prowadzonego biznesu.

Urzędnicy z Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego umorzyli postępowanie podatkowe w całości uznając za prawidłowe rozliczenia spółki w badanym okresie. W tym czasie ABC Data przeprowadziła w sumie 71 612 transakcji. Żadna z nich nie została zakwestionowana przez kontrolerów. Pokazuje to, że standardy Spółki w zakresie przeprowadzanych transakcji są skuteczne oraz potwierdza opinię niezależnych ekspertów, że procedury wewnętrzne Spółki należą do najlepszych w branży. – ABC Data każdorazowo poddaje wszystkich swoich bezpośrednich partnerów biznesowych rygorystycznej weryfikacji. Opiera się ona o procedury wdrożone w Spółce wiele lat temu, systematycznie analizowane i dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych praktyk rynkowych. W ABC Data zasady nie istnieją jedynie na papierze, ale są wpisane w codzienne działania pracowników naszej Firmy – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data.

Priorytetem ABC Data jest funkcjonowanie w uczciwym i bezpiecznym otoczeniu biznesowym. Dystrybutor robi wszystko, co jest możliwe dla przedsiębiorcy w obecnych realiach prawnych, aby minimalizować ryzyko przeprowadzenia transakcji z wieloma podmiotami.

ABC Data dokłada szczególnych starań aby działać w sposób maksymalnie uczciwy i transparentny. Spółka na bieżąco informowała o przebiegu trwających kontroli podatkowych. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Urzędu Skarbowego, dzięki której możemy w pełni skupić się na dalszym rozwoju biznesu i realizacji strategii ABC Data.

 Spółka jest pierwszą firmą w polskiej branży dystrybucji IT, która wprowadziła zwyczaj comiesięcznej publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży. Dystrybutor na bieżąco reguluje wszelkie wielomilionowe zobowiązania podatkowe.

Pobierz PDF