Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Kontakt dla mediów

Agnieszka Forasińska
T: +48 22 591 67 83
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu

Komunikaty prasowe

ABC Data – wyższe przychody i rentowność sprzedaży

09.11.2016

ABC Data, notowany na GPW lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Europie Środkowo-Wschodniej, zaprezentowała wyniki finansowe wypracowane w trzecim kwartale 2016 roku. W tradycyjnie najtrudniejszym w branży IT sezonie letnim, Spółka osiągnęła wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży niż przed rokiem. Od początku lipca do końca września przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 1091 mln PLN, a marża osiągnęła poziom 5,7%. Ponadto Spółka wykorzystała ten czas na kontynuację realizacji zapowiedzianych w pierwszej połowie roku kluczowych inwestycji prorozwojowych.

Skuteczność wdrażanych w Grupie ABC Data inicjatyw obrazują skonsolidowane wyniki sprzedaży i poziom wypracowanej marży, które spółka osiągnęła w trzecim kwartale tego roku. W okresie ABC Data zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 7%, a ich wartość wyniosła 1 091 mln PLN (wzrost o ponad 70 mln PLN). Spółka wypracowała też o 18% wyższą marżę, która wyniosła 61,8 mln PLN.  – Uzyskanie wzrostu sprzedaży rok do roku, w tradycyjnie najsłabszym trzecim kwartale to bez wątpienia trudna sztuka, która nie każdemu się udaje – komentuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – Na skonsolidowane przychody Grupy wpłynął przede wszystkim wzrost udziału sprzedaży krajowej realizowanej zarówno przez ABC Data S.A. jak również przez spółkę iSource S.A. – dodaje Ilona Weiss.

W trzecim kwartale 2016 roku skonsolidowana EBITDA wyniosła 6,89 mln PLN, a skonsolidowany zysk netto 2,86 mln PLN. – Na poziom EBITDA wpłynął wzrost kosztów operacyjnych, które wynikały z nakładów poniesionych na realizację inicjatyw rozwojowych, kosztów rozwojowych oraz ponadnormatywnych kosztów w niektórych obszarach działalności – wyjaśnia Ilona Weiss. – W trzecim kwartale tego roku podpisaliśmy umowę inwestycyjną na zakup pakietu kontrolnego w spółce S4E oraz zintensyfikowaliśmy prace związane z rozwojem i rozbudową narzędzi e-commerce. Podjęliśmy wiele działań, które już zaczynają pozytywnie wpływać na wyniki Grupy, ale ich efekt będzie bardziej widoczny w kolejnych kwartałach. Obecnie koncentrujemy się na wdrożeniu działań optymalizacyjnych zaplanowanych na czwarty kwartał br. oraz cały rok 2017 – dodaje Prezes Zarządu ABC  Data.

Opracowując założenia biznesowe na 2016 rok, Zarząd ABC Data uwzględnił wpływ aktualnej sytuacji rynkowej na osiągane przez Grupę ABC Data wyniki oraz odpowiednio dostosował do niej podejmowane działania. To właśnie ich systematyczna realizacja wpływa na rozwój całej Grupy w regionie CEE. W sierpniu tego roku ABC Data podpisała umowę inwestycyjną na zakup kontrolnego pakietu ponad 80% akcji spółki S4E. Ta notowana na rynku NewConnect firma jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów z wartością dodaną. Zakup renomowanego VADa znacznie przyspieszy rozwój ABC Data w tym obszarze, w którym uzyskuje się dużo wyższe marże niż w tradycyjnej dystrybucji. W październiku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił ABC Data zgody na przejęcie kontroli nad S4E. Po ostatecznym zamknięciu transakcji wyniki krakowskiej spółki będą uwzględniane w skonsolidowanych wynikach Grupy ABC Data.

Z kolei we wrześniu ABC Data została pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej. W obecnej fazie dystrybutor koncentruje się na budowie efektywnego kanału sprzedaży sprzętu tej renomowanej marki w Polsce.

ABC Data, jako prekursor rozwiązań e-commerce B2B w Polsce, ponad 85% składanych zamówień obsługuje przez nowoczesne internetowe platformy transakcyjne. Spółka systematycznie inwestuje więc w rozwój posiadanych systemów oraz w budowę nowych narzędzi. W trzecim kwartale tego roku zintensyfikowane zostały prace nad stworzeniem platformy mobilnej, która zoptymalizuje sprzedaż produktów w kanale m-commerce oraz nad autorską platformą sprzedaży produktów i usług cloud.

Cloud computing to obecnie jeden z najbardziej obiecujących trendów szeroko pojętego rynku IT. Jego wartość z każdym rokiem rośnie. Dlatego systematycznie wzbogacamy naszą ofertę o sprzęt i usługi związane z chmurą – przekonuje Juliusz Niemotko, Wiceprezes Zarządu ABC Data – ABC Data, podobnie jak inni wiodący światowi dystrybutorzy, będzie dysponować nowoczesną platformą do sprzedaży produktów i usług cloud. Start platformy planowany jest na pierwszy kwartał 2017 roku – dodaje Juliusz Niemotko.

W ramach budowy silnej Grupy Kapitałowej, ABC Data wyjątkowo dużo uwagi poświęca dywersyfikacji regionalnej i rozwojowi spółek zależnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecność na ośmiu rynkach regionu CEE zapewnia Grupie atrakcyjne i bardzo chłonne rynki zbytu, umożliwia także uzyskanie bardziej atrakcyjnych marż ze sprzedaży niż ma to miejsce w Polsce. W trzecim kwartale tego roku dystrybutor podpisał szereg kontraktów w regionie, m.in. z firmą Huawei na Węgrzech i Brother w Rumunii.

ABC Data jako jedyny dystrybutor w tej części Europy jest obecna na ośmiu rynkach regionu CEE. Systematycznie rozwijamy naszą działalność w poszczególnych krajach, budując nasz kanał dotarcia i generując wzrosty sprzedaży – wyjaśnia Andrzej Kuźniak, Wiceprezes Zarządu ABC Data – W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku o 125% zwiększyliśmy sprzedaż na Węgrzech, o 72% w Rumunii i o 13% na Litwie. Tak dobre wyniki znacznie przybliżają nas do realizacji naszych założeń. Dążymy do uzyskania 25% udziału w rynku dystrybucji IT w Polsce i 10% udziału w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Andrzej Kuźniak.

Przykład ABC Data pokazuje, że mimo dynamicznej sytuacji na rynku, możliwe jest osiąganie dobrych wyników. Podstawą jest znalezienie własnego sposobu na wyzwania jakie stawia dystrybutorom branża IT. Odpowiedzią ABC Data jest rozwój Grupy Kapitałowej w regionie CEE, zdobywanie kolejnych atrakcyjnych kontraktów, jak w przypadku Xiaomi, czy znaczne zwiększenie posiadanych kompetencji w obszarze VAD, a także ciągłe udoskonalanie narzędzi e-commerce. Dokładnie przemyślane i przede wszystkim skuteczne posunięcia biznesowe sprawiają, że perspektywy rozwoju ABC Data są aktualnie bardzo szerokie. Spółka z każdym miesiącem zbliża się do realizacji kluczowych założeń, zawartych w ogłoszonej przed rokiem strategii rozwoju Grupy ABC Data.

Pobierz PDF