Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Komentarze zarządu

Oświadczenie Zarządu ABC Data w sprawie zapytania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego

05.10.2018

Zarząd Grupy Kapitałowej ABC Data niniejszym oświadcza, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2018 roku, do spółki wpłynęło pismo ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w którym Komisja prosi o odpowiedzi na pytania dotyczące komunikacji z rynkiem prowadzonej przez GK ABC Data.  

Dokument, który wpłynął do naszej spółki traktujemy jako standardowe zapytanie ze strony regulatora rynku. Na wszystkie postawione pytania udzielimy wyczerpującej odpowiedzi we wskazanym przez Urząd terminie.

Od czasu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2018 roku obserwujemy duże zainteresowanie kondycją spółki ze strony inwestorów indywidualnych. Chcemy szczególnie mocno podkreślić, że sytuacja biznesowa ABC Data jest stabilna, a spółka konsekwentnie realizuje plany sprzedażowe na ten rok. Charakterystyczną cechą branży dystrybucji IT jest duża sezonowość sprzedaży. Zdecydowana większość projektów, szczególnie z obszaru dystrybucji z wartością dodaną, kończy się w czwartym kwartale roku. Oznacza to, że również w tym okresie realizowana jest większość przychodów i zysków Grupy. Tak było w latach poprzednich i nie istnieją żadne przesłanki, które mogłyby wskazywać, że sytuacja ta miałaby ulec zmianie w tym roku.

W warunkach utrzymującej się zmiennej dynamiki rynkowej i bardzo konkurencyjnego rynku, prowadzimy zrównoważony, a jednocześnie efektywny rozwój w oparciu o kluczowe obszary działalności tj. mobile, VAD, e-commerce i cloud. Co istotne, obecna sytuacja finansowa Spółki, w tym kwestia utrzymania poziomu zewnętrznego finansowania, pozwala nam na bezpieczną kontynuację założeń biznesowych.

Prowadzimy otwarty dialog z rynkiem kapitałowym i pragniemy odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące sytuacji w Grupie Kapitałowej ABC Data. We współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych organizujemy więc specjalny czat inwestorski. Odbędzie się on w przyszły piątek, 12 października br. o godz. 11.00 Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w spotkaniu i zadawania Spółce pytań, na które udzielimy odpowiedzi podczas czatu.

 

Ilona Weiss

Andrzej Kuźniak