Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Komentarze zarządu

Oświadczenie Zarządu ABC Data w sprawie zapytania ze strony Komisji Nadzoru Finansowego
2018-10-05

Zarząd Grupy Kapitałowej ABC Data niniejszym oświadcza, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2018 roku, do spółki wpłynęło pismo ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w którym Komisja prosi o odpowiedzi na pytania dotyczące komunikacji z rynkiem prowadzonej przez GK ABC Data.  

Więcej
Channel EMEA: Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data – Na co postawią użytkownicy chmury w 2018 roku
2018-02-20

Analitycy są zgodni: przed chmurą obliczeniową nie ma ucieczki. Cloud computing będzie stopniowo coraz silniej wdzierał się do każdego z obszarów IT, tworząc nowe możliwości, ale i wymagając dodatkowych kompetencji i zabezpieczeń. Eksperci ABC Data przyjrzeli się kluczowym trendom, które w nadchodzących miesiącach i latach ukształtują sposób wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje w Polsce i na świecie.

Cały komentarz dostępny jest w portalu internetowym Channelemea.com. Zachęcamy do lektury.

Parkiet: Szefowa ABC Data o prognozach
2017-10-09

ABC Data wypracowała we wrześniu 2017 roku 417 mln PLN szacunkowych, skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Oznacza to wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Co więcej łączny poziom szacunkowych skonsolidowanych przychodów w III kwartale 2017 roku jest wyższy o 2% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Tak dobre wyniki pokazują, że ABC Data skutecznie realizuje swoją strategię i jest na drodze do realizacji prognoz finansowych podanych w maju tego roku.

Cały artykuł oraz wywiad wideo z Prezes Zarządu ABC Data Iloną Weiss dostępne są na stronie internetowej Parkiet.com. Zachęcamy do lektury i obejrzenia materiału filmowego.

CRN: Nie wyrzucam pieniędzy w błoto – rozmowa z Iloną Weiss, Prezes Zarządu ABC Data
2017-09-27

W czerwcu tego roku głosami resellerów i integratorów ABC Data została wybrana „Dystrybutorem Roku” w plebiscycie organizowanym przez Magazyn CRN. Z tej okazji Ilona Weiss udzieliła dziennikarzom CRN specjalnego wywiadu. Prezes Zarządu ABC Data opowiada w nim m.in. o aktualnej pozycji spółki, współpracy z marką Xiaomi, procesie stawania się dystrybutorem VAD, a także sytuacji w branży IT.  

Cały wywiad dostępny jest we wrześniowym wydaniu magazynu CRN oraz w portalu CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

Manager MBA: Więcej niż tradycyjna dystrybucja – wywiad z Iloną Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A.
2017-09-12

Na przestrzeni ostatnich lat rola dystrybutora stopniowo ewoluowała. Firmy, które jako pierwsze dostrzegły zmianę trendu i popłynęły z jego prądem, dziś wyznaczają kierunki rozwoju branży – jak ABC Data. Nieszablonowe myślenie i podejście do prowadzonej działalności sprawiły, że spółka stała się firmą europejską, a nawet globalną. O tym, jak w konkurencyjnych czasach skutecznie prowadzić biznes i kreować trendy, które pozytywnie przełożą się na jego funkcjonowanie w wywiadzie dla miesięcznika „MANAGER MBA” opowiada w Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data.

Zachęcamy do lektury wywiadu.

Mobility: Czas ekspansji poza Polską – rozmowa z Andrzejem Kuźniakiem, Wiceprezesem Zarządu ABC Data
2017-09-01

Wejście z marką Xiaomi na rynki zagraniczne, jej dalsze umacnianie w Polsce, a także rozwijanie stref Mi Zone – to w tej chwili jedne z ważniejszych celi, jakie stawia sobie ABC Data we współpracy z chińską marką. O tym, jak układa się współpraca ABC Data z jednym z największych producentów smartfonów na świecie, w wywiadzie dla magazynu „Mobility” opowiada Andrzej Kuźniak, wiceprezes zarządu ABC Data.

Cały wywiad dostępny jest we wrześniowym wydaniu magazynu Mobility oraz na stronie Mobilitynews.pl. Zachęcamy do lektury wywiadu.

Parkiet: Wysyłamy w rynek wyraźny komunikat – rozmowa z Iloną Weiss, Prezes Zarządu ABC Data
2017-05-31

„Jesteśmy na dobrej ścieżce” – nie ma wątpliwości Ilona Weiss. W rozmowie z dziennikiem Parkiet, Prezes Zarządu ABC Data ze szczegółami wytłumaczyła, dlaczego Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Sytuacja spółki jest dobra, a decyzja ta stanowi wyraźny komunikat dla rynku mówiący o doskonałych perspektywach biznesowych ABC Data. Więcej szczegółów w artykule i materiale filmowym dostępnym na stronie internetowej dziennika Parkiet. Zapraszamy do jego obejrzenia.

Infostrefa: ABC Data z rekordową marżą – wywiad z Iloną Weiss, Prezes Zarządu ABC Data
2017-05-17

Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku dystrybucji IT, pierwszy kwartał 2017 roku okazał się dobry dla ABC Data. Wyniki Grupy były blisko dwukrotnie wyższe niż oczekiwania rynkowe, a spółka wypracowała rekordową marżę – 5,9%. Jest ona wysoka zarówno w porównaniu do historycznych wyników ABC Data, jak i na tle rodzimego rynku dystrybucji IT. Aby dać inwestorom możliwość właściwej oceny pozycji finansowej i performance Grupy Kapitałowej ABC Data, Zarząd Spółki zdecydował się wraz z publikacją wyników podać również prognozę na cały 2017 rok. Więcej szczegółów w materiale filmowym udostępnionym przez portal www.infostrefa.com. Zapraszamy do jego obejrzenia. 

Oświadczenie związane z raportem bieżącym Lark.pl S.A.
2017-02-14

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku opublikowanego przez Lark.pl S.A. („Raport”), w odpowiedzi na zawarte w Raporcie bezzasadne i narażające ABC Data S.A. na utratę dobrego imienia twierdzenia, Zarząd ABC Data S.A. oświadcza, że:

  1. Przedstawione przez spółkę Lark.pl S.A. w Raporcie  twierdzenia są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i nie znajdują oparcia w stanie faktycznym i prawnym.
  2. ABC Data S.A. kwestionuje oraz uznaje za niezasadne i bezpodstawne roszczenia Lark Europe S.A. przedstawione w ww. Raporcie.

 

Spółka ABC Data S.A. do dnia dzisiejszego nie otrzymała zawiadomienia z właściwego sądu o złożeniu przez Lark Europe S.A. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym. W związku z publicznym formułowaniem przez LARK.PL S.A. niezasadnych roszczeń wobec ABC Data S.A. i rozpowszechnianiem godzących w dobre imię ABC Data S.A. informacji, Zarząd ABC Data S.A. zamierza podjęcie stosownych kroków prawnych w celu ochrony dóbr osobistych spółki  na podstawie art. 43 w zw. z art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).

Niezależnie od dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego, ABC Data S.A. skieruje do odpowiednich organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby odpowiedzialne za publikację powyższych informacji narażających ABC Data S.A. na utratę dobrego imienia,  przestępstwa pomówienia z art. 212 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz.  553 ze zm.).

 

 

W imieniu Zarządu ABC Data S.A.

Ilona Weiss, Prezes Zarządu

Juliusz Niemotko, Wiceprezes Zarządu

HBRP: Ilona Weiss – w korporacyjnych systemach wartości współpraca jest jedną z kluczowych cech
2017-02-06

Choć pracownicy narzekają na niepotrzebne – ich zdaniem – spotkania, wielogodzinne narady czy konferencje, nie ma od nich ucieczki. Rzecz w tym, aby przekładały się na efekty w postaci wydajniejszej współpracy i realizacji ogólnofirmowych celów. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym komentarzu Ilony Weiss, Prezes Zarządu ABC Data, w którym dzieli się swoją refleksją dotyczącą miejsca współpracy w korporacyjnych systemach wartości.

Komentarz dostępny jest na stronie Harvard Business Review Polska. Zapraszamy do lektury.