Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Kalendarium Inwestora

Okresy zamknięte

Od dnia 3 lipca 2016 roku obowiązuje 30 dni przed przekazaniem raportu okresowego. 

(na podstawie art. 19 ust 11 Rozporządzenia MAR)


28-11-2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku
05-09-2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019

30-05-2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku
26-04-2019
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 rok
14-11-2018
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
28-09-2018
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
29-05-2018
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
19-04-2018
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
09-11-2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
31-08-2017
Za I półrocze 2017 roku
16-05-2017
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
09-11-2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.
25-08-2016
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.
12-05-2016
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.
17-03-2016
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.
12-11-2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
27-08-2015
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.
14-05-2015
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
19-03-2015
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 r.
10-11-2014
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.
26-08-2014
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r.
12-05-2014
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.
17-03-2014
Jednostkowy raport roczny za 2013 r.
17-03-2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013 r.
07-11-2013
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
27-08-2013
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r.
13-05-2013
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
18-03-2013
Jednostkowy raport roczny za 2012 r.
18-03-2013
Skonsolidowany raport roczny za 2012 r.