Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Historia firmy

ABC Data z powodzeniem działa na rynku od ponad 25 lat i w tym czasie wypracowała pozycję lidera na rynku dystrybucji IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. Działalność w Polsce rozpoczęła w 1990 roku i od tamtej pory zbudowała silną pozycję na ośmiu rynkach regionu. Od 2010 roku ABC Data notowana jest na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Ważne daty
i wydarzenia

2018

Aplikacja m-InterLink zostaje udostępniona klientom na Litwie i w Rumunii

Nawiązanie strategicznej współpracy z Alibaba Cloud

Resellerzy ponownie wybierają ABC Data „Dystrybutorem Roku” w Plebiscycie Magazynu CRN

ABC Data po raz ósmy wybrana „Dystrybutorem Roku regionu CEE"

2017

Wprowadzenie produktów Xiaomi na rynki krajów bałtyckich

Powstaje m-InterLink – aplikacja mobilna do platformy InterLink

ABC Data uruchamia platformę ABC Data Cloud

ABC Data uznana największa firmą IT w Polsce w rankingu „ITwiz Best 100”

Resellerzy i integratorzy wybierają ABC Data „Dystrybutorem Roku 2016” w Plebiscycie Magazynu CRN

ABC Data po raz siódmy wybrana „Dystrybutorem Roku regionu CEE"

2016

ABC Data przejmuje S4E – wiodącego polskiego dystrybutora z wartością dodaną

ABC Data zostaje pierwszym oficjalnym partnerem i dystrybutorem Xiaomi w Unii Europejskiej

2015

ABC Data ogłasza strategię rozwoju na lata 2016-2018

Strategia koncentruje się na wzroście organicznym na rynku polskim oraz rynkach CEE opartym na silnej orientacji na współpracy z producentami i rozwijaniu portfolio klientów oraz na ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług. Celem Spółki jest osiągnięcie do 2018 roku pozycji lidera w regionie w nowoczesnej dystrybucji IT oraz zwiększenie udziałów w rynku CEE do 10%.

Ilona Weiss zostaje wybrana Prezesem Zarządu ABC Data S.A

2013

iSource S.A podpisała umowę inwestycyjną w sprawie zakupu 100% akcji spółki przez ABC Data S.A., dzięki czemu stała się częścią grupy kapitałowej ABC Data.

2012

Wejście na rynek węgierski jest kolejnym etapem budowy silnej pozycji w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

2011

ABC Data S.A. konsekwentnie realizuje strategię ekspansji geograficznej i rozpoczyna sprzedaż na kolejnych rynkach: łotewskim i estońskim.

Debiutuje pierwsza marka własna ABC Daty - Colorovo. Do sprzedaży wprowadzonych zostaje ponad 200 produktów z oferty materiałów eksploatacyjnych Colorovo.

2010

ABC Data S.A, debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ABC Data rozpoczyna działalność na Litwie.

W wyniku przeniesienia całego majątku ABC Data Sp. z o.o. do spółki holdingowej powstaje nowa spółka o nazwie ABC Data S.A.

ABC Data jako pierwsza polska firma IT uzyskuje świadectwo AEOF, które pozwala jej na stosowanie uproszczonych procedur w przewozie towarów na terenie Unii Europejskiej.

2009

ABC Data Holding S.A. składa prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego i rozpoczyna przygotowania do giełdowego debiutu.

ABC Data, jako pierwsza polska firma dystrybuująca IT, staje się członkiem Global Technology Distribution Council, prestiżowej rady skupiającej największych światowych dystrybutorów IT.

2007

W Bratysławie zarejestrowana zostaje spółka ABC Data s.r.o., która prowadzi dystrybucję produktów informatycznych do resellerów na terenie Słowacji.

Powstaje ABC Data Holding S.A., która obejmuje 100% udziałów w ABC Data Sp. z o.o. Fundusz MCI Investment Fund S.A. nabywa 80% udziałów w ABC Data Holding.

2006

Spółka uzyskuje certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001-2001, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., który obejmuje usługi w zakresie sprzedaży i dostaw sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, a także innych urządzeń elektronicznych i szkoleń. Dodatkowo certyfikatem zostały objęte usługi projektowania, produkcji i sprzedaży systemów komputerowych.

2005

Spółka rozpoczyna obsługę klientów w Czechach (początkowo jako Actebis Czechy, obecnie jako ABC Data Czechy). Sprzedaż jest prowadzona bezpośrednio przez praskie biuro firmy oraz przez internetowy system transakcyjny ‘a-shop’.

2000

100% udziałów w spółce ABC Data przejmuje jeden z wiodących europejskich dystrybutorów sprzętu i oprogramowania komputerowego, Actebis Holding GmbH.

1990

W Polsce rozpoczyna
działalność ABC Data Sp. z o.o.