Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Enterprise

ABC Data świadczy profesjonalne wsparcie w zakresie usług związanych z sieciami lokalnymi oraz globalnymi, systemami telefonii IP, bezpieczeństwa i archiwizacją danych, pamięciami masowymi i serwerami.

Sieci komputerowe

ABC Data dysponuje wykwalifikowanymi doradcami, specjalizującymi się w różnego rodzaju rozwiązaniach:  LAN, WAN oraz WLAN. Typowy zakres prac konsultacyjnych obejmuje analizę topologii sieci, rozplanowanie procesu pracy związanej z budową sieci, konfigurację sprzętu, czy optymalizację jego działania.Dystrybutor zapewnia też profesjonalne wsparcie przy budowie systemów telefonii IP. Pomaga wdrażać i modernizować centrale telefoniczne, buduje bramy głosowe, dostarcza terminale oraz kompletne rozwiązania wideo konferencyjne, czy systemy typu call center.

Archiwizacja danych

Niezmiennym popytem cieszą się usługi związane z bezpieczeństwem archiwizacji danych. Partnerzy ABC Data mogą liczyć na pomoc przy takich pracach jak implementacja rozwiązań do ochrony punktów końcowych, czy urządzeń aktywnych i środowisk serwerowych. Również jeśli chodzi o serwery i pamięci masowe, Partnerzy dystrybutora mogą otrzymać profesjonalne wsparcie przy obsłudze Klientów. Do typowych usług należą przeglądy techniczne, modernizacja sprzętu, konfiguracja, czy wirtualizacja. Ponadto ABC Data prowadzi dedykowane szkolenia techniczne, realizowane on-line lub stacjonarnie. Mogą one dotyczyć konkretnych zagadnień wskazanych przez Partnera i związanych z produktami takich firm, jak APC, Cisco, Dell, Eaton, Fujitsu, HP, McAfee, Microsoft, Symantec, Trend Micro oraz VMware.