Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Enterprise

ABC Data świadczy profesjonalne wsparcie w zakresie usług związanych z sieciami lokalnymi oraz globalnymi, systemami telefonii IP, bezpieczeństwem i archiwizacją danych, pamięciami masowymi oraz serwerami.

Sieci komputerowe

ABC Data dysponuje wykwalifikowanymi doradcami, specjalizującymi się w różnego rodzaju rozwiązaniach:  LAN, WAN oraz WLAN. Typowy zakres prac konsultacyjnych obejmuje analizę topologii sieci, rozplanowanie procesu pracy związanej z budową sieci, konfigurację sprzętu, czy optymalizację jego działania. Dystrybutor zapewnia też profesjonalne wsparcie przy budowie systemów telefonii IP. Pomaga wdrażać i modernizować centrale telefoniczne, buduje bramy głosowe, dostarcza terminale oraz kompletne rozwiązania wideo konferencyjne, czy systemy typu call center.

Archiwizacja danych

Niezmiennym popytem cieszą się usługi związane z bezpieczeństwem i archiwizacją danych. Partnerzy ABC Data mogą liczyć na naszą pomoc przy takich pracach, jak implementacja rozwiązań ochrony punktów końcowych, urządzeń aktywnych i środowisk serwerowych. Oferujemy również profesjonalne wsparcie w zakresie obsługi Klientów w takich obszarach, jak serwery i pamięci masowe. Do typowych usług należą przeglądy techniczne, modernizacja sprzętu, konfiguracja, czy wirtualizacja. Ponadto ABC Data prowadzi dedykowane szkolenia techniczne, realizowane on-line lub stacjonarnie. Mogą one dotyczyć konkretnych zagadnień wskazanych przez Partnera i związanych z produktami takich firm, jak APC, Cisco, Dell, Eaton, Fujitsu, HP, McAfee, Microsoft, Symantec, Trend Micro oraz VMware.