Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Doradztwo techniczne

ABC Data świadczy szeroki wachlarz doradztwa i usług związanych ze sprzętem serwerowym. Specjaliści dystrybutora mają ogromne doświadczenie zarówno w doradztwie sprzętowym, jak i dotyczącym oprogramowania. W przypadku sprzętu, spółka oferuje usługi w zakresie konfiguracji i monitoringu zaawansowanych rozwiązań serwerowych, macierzy dyskowych, czy systemów do archiwizacji danych.

Software

ABC Data posiada również gruntowną wiedzę w zakresie rozwiązań softwarowych, wspierających pracę przedsiębiorstwa w oparciu  o technologię firmy Microsoft (Active Directory, Exchange, zarządzanie poprzez Group Policy, Office 365, SharePoint 2013, Windows Server, wirtualizacje Hyper-V, SQL Server, IIS, OLAP). Ponadto tworzy rozwiązania wymagające dużej dostępności - konfiguracja rozwiązań oferujących rozwiązania klastrowe (Windows, SQL Server) oraz High Availability.