Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.26
ostatni kurs: 1.27 -0.01
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
18-01-2019 17:26
Raport 3/2019
Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.
16-01-2019 19:25
Raport 2/2019
Informacja o decyzji organu podatkowego w Czechach w stosunku do spółki zależnej Emitenta
09-01-2019 08:19
Raport 1/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2018
pozostałe raporty