Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
08-08-2017 08:03
Raport 34/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu
31-07-2017 16:07
Raport 33/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
25-07-2017 17:48
Raport 32/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
pozostałe raporty