Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.59
ostatni kurs: 1.56 0.03
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
10-09-2018 08:29
Raport 26/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu 2018
07-09-2018 20:17
Raport 25/2018
Zwiększenie przez Emitenta gwarancji za zobowiązania handlowe spółki zależnej iSource S.A.
07-09-2018 20:14
Raport 24/2018
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku
pozostałe raporty