Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
09-01-2017 07:55
Raport 1/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu
30-12-2016 12:48
Raport 36/2016
Zmiana stanu posiadania akcji przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
16-12-2016 15:56
Raport 35/2016
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
pozostałe raporty