Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
10-10-2016 07:44
Raport 26/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży we wrześniu
30-09-2016 18:24
Raport 25/2016
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
08-09-2016 14:16
Raport 24/2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu
pozostałe raporty