Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.88
ostatni kurs: 1.89 -0.01
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
18-05-2018 15:16
Raport 15/2018
Informacja o transakcji zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.
10-05-2018 08:27
Raport 13/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2018
pozostałe raporty