Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
11-09-2017 14:54
Raport 38/2017
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
08-09-2017 08:11
Raport 37/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu
29-08-2017 20:19
Raport 36/2017
Zmiana zakresu umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
pozostałe raporty