Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
22-11-2016 18:09
Report 31/2016
Informacja o transakcji wykonanej na akcjach Spółki
15-11-2016 16:37
Raport 30/2016
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz ich zakończenie
15-11-2016 16:07
Raport 29/2016
Nabycie 81,3% akcji S4E S.A.
pozostałe raporty