Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.98
ostatni kurs: 2.01 -0.03
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-17: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
08-03-2018 08:26
Raport 7/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2018
19-02-2018 18:45
Raport 6/2018
Powołanie Członka Zarządu
19-02-2018 18:05
Raport 5/2018
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
pozostałe raporty