Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
14-07-2017 20:04
Raport 31/2017
Korekta błędu pisarskiego w raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku
14-07-2017 20:03
Raport 30/2017
Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej spółki zależnej
10-07-2017 08:21
Raport 29/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu
pozostałe raporty