Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
22-05-2017 14:47
Raport 20/2017
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
17-05-2017 08:50
Raport 19/2017
Prognoza wyników Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2017
12-05-2017 20:18
Raport 18/2017
Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK ABC Data za I kwartał 2017 roku
pozostałe raporty