Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.4200
ostatni kurs: 1.4200 0.00
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
18-03-2019 19:56
Raport 26/2019
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
18-03-2019 19:46
Raport 25/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 marca 2019 roku
18-03-2019 19:39
Raport 24/2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2019 r.
pozostałe raporty