Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
08-02-2017 08:20
Raport 4/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu
06-02-2017 18:08
Raport 3/2017
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta
31-01-2017 21:15
Raport 2/2017
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku
pozostałe raporty