Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
24-03-2017 12:42
Raport 10/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
22-03-2017 16:54
Raport 9/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
22-03-2017 16:19
Raport 8/2017
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
pozostałe raporty