Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
0.85
ostatni kurs: 0.83 0.02
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
10-12-2018 08:53
Raport 35/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w listopadzie 2018
04-12-2018 17:21
Raport 34/2018
Informacja o przyjęciu zabezpieczenia złożonego przez iSource S.A. oraz wysokości odsetek
16-11-2018 21:16
Raport 33/2018
Informacja o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie iSource S.A.
pozostałe raporty