Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-17: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
11-01-2018 18:12
Raport 3/2018
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku
09-01-2018 16:13
Raport 2/2018
Udzielenie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
09-01-2018 08:22
Raport 1/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2017
pozostałe raporty