Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
18-04-2017 13:49
Raport 14/2017
Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
14-04-2017 13:27
Raport 13/2017
Informacja o transakcji ustanowienia zastawu na akcjach ABC Data S.A. przez MCI Venture Projects Sp. z.o.o. VI S.K.A.
10-04-2017 08:38
Raport 12/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu
pozostałe raporty