Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:
1.44
ostatni kurs: 1.38 0.06
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2018-11-15: Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku
2018-09-13: Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku
2018-05-29: Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
2018-04-05: Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za ...
09-07-2018 08:12
Raport 21/2018
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2018
11-06-2018 19:30
Raport 20/2018
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku
11-06-2018 19:16
Raport 19/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
pozostałe raporty