Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Dla inwestorów


Notowania giełdowe

Data:
zmiana:
zmiana:
kurs minimalny:
kurs maksymalny:

ostatni kurs:
PLN
Zmień zakres dat:
Pokaż
Kalendarium:
2015-11-12: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-08-27: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczneg...
2015-05-14: Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalneg...
2015-03-19: Publikacja raportu rocznego Spółki za 2014 rok
23-06-2017 12:14
Raport 24/2017
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
08-06-2017 08:36
Raport 23/2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju
pozostałe raporty