Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Customization

W przeszłości najważniejszym atutem dystrybutora była stała dostępność towarów. Gdy rynek dojrzał, a dostępność stała się powszechna, wygrywał ten, kto miał sprawniejszą logistykę. Również i w tej w dziedzinie ABC Data jest zdecydowanym liderem rynku, o czym dobitnie świadczą osiągane przez dystrybutora parametry, takie jak 99,9 proc. kompletacji, czy najpóźniejszy cut-off dla zamówień w obszarze CEE.

Dostawa

Również czasy dostaw należą w przypadku ABC Data do najbardziej konkurencyjnych i wynoszą nawet 4 godziny w miastach, w których znajdują się magazyny dystrybutora – w Warszawie, Sosnowcu i Budapeszcie, zaś w obszarze CEE nie przekraczają 48 godzin. ABC Data oferuje nie tylko dostępność i terminowość dostaw, ale także dodatkowe usługi, takie jak: personalizacja produktów, czyli etykietowanie, tworzenie zestawów itp., obsługa sklepów internetowych, składowanie krótko i długoterminowe, czy przeładunki w systemie cross-docking.