Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Kontakt dla mediów

Agnieszka Forasińska
T: +48 22 591 67 83
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu

Centrum prasowe

ITwiz: Chmura motorem zmian biznesowych i nowych rodzajów usług
2017-12-13

Chmura obliczeniowa daje naprawdę wiele możliwości użytkownikom rozwiązań cloud. Co istotne, otwiera też drogę do optymalizacji procesów i modeli biznesowych, jak również wprowadzania na rynek nowych rodzajów usług. Jak podkreśla zastępca redaktora naczelnego ITwiz, Piotr Waszczuk, chmura ułatwia też dystrybucję nowych usług, a co ważniejsze – wykorzystanie. W jaki sposób? Szczegóły w obszernym komentarzu Piotra Skórzyńskiego, Dyrektora Działu Rozwiązań Chmurowych w ABC Data.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITwiz.pl. Zachęcamy do lektury.

IT Reseller: ABC Data nie zwalnia tempa
2017-12-11

Szacunkowe, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez ABC Data w listopadzie wyniosły ponad 0,5 mld PLN, a dokładnie 543 mln PLN. Oznacza to wzrost o 16% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W okresie od stycznia do listopada 2017 roku Grupa osiągnęła w sumie 4 044 mln PLN przychodów ze sprzedaży, a tym samym zrealizowała już 90,5% poziomu przychodów założonych w prognozie wyników na ten rok.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITReseller.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data przebiła miliard zł w IV kw
2017-12-08

Szacunkowe przychody ze sprzedaży wypracowane przez ABC Data w listopadzie wyniosły 543 miliony złotych. Tym samym w ciągu pierwszych dwóch miesięcy czwartego kwartału, szacunkowe przychody Spółki przekroczyły już miliard złotych.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

BrandsIT: ABC Data podała wyniki za listopad
2017-12-08

Poziom szacunkowych, skonsolidowanych  przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez ABC Data S.A w listopadzie – 543 miliony złotych – pozwala stwierdzić, że Spółka zrealizowała już ponad 90 proc. założonego planu na ten rok. Od początku roku do końca listopada przychody ze sprzedaży wyniosły w ABC Data 4 044 mln zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym brandsIT.pl. Zachęcamy do lektury.

ABC Data wyróżniona certyfikatem „HR najwyższej jakości”
2017-11-21

ABC Data została wyróżniona certyfikatem „HR najwyższej jakości”. To potwierdzenie, że spółka przestrzega najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz jest firmą, w której warto pracować. Certyfikaty wręczono wyróżniającym się przedsiębiorstwom biorącym udział w tegorocznej edycji badania „HR Najwyższej Jakości”. Inicjatywę realizuje Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Więcej
IT Europa: ABC Data builds higher margin business
2017-11-17

ABC Data pracuje nad dywersyfikacją działalności w Europie Wschodniej oraz kładzie nacisk na dalszy rozwój biznesu mobilnego i usług w chmurze. Podejmowane działania przynoszą efekty. W III kw. 2017 roku Grupa ABC Data zwiększyła przychody ze sprzedaży do poziomu 1 117 mln PLN, co oznacza wzrost o 2% r/r. W efekcie konsekwentnej eliminacji niskomarżowych transakcji, w III kw. br marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 6,0% wobec 5,7% w III kw. 2016 rok

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITEuropa.com. Zachęcamy do lektury.

BrandsIT: Potwierdza się zapowiedź Spółki: ABC Data wypłaci zaliczkę na dywidendę
2017-11-16

Spełnione zostały wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 rok. Uprawnieni akcjonariusze spółki mogą liczyć na wypłatę ponad 10 mln zł. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln zł, osiągając jedną z najwyższych w Polsce stóp dywidendy. W latach 2011-2015 wynosiła ona średnio 9,9 proc..

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym brandsIT.pl. Zachęcamy do lektury.

IT Reseller: ABC Data dotrzymuje słowa, wypłaci ponad 10 mln PLN dywidendy
2017-11-16

ABC Data wypłaci ponad 10 mln PLN zaliczkowej dywidendy. Jak przekonuje spółka, zostały spełnione wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 rok. Uprawnieni akcjonariusze spółki mogą liczyć na wypłatę 0,08 PLN na jedną akcję. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln PLN, osiągając jedną z najwyższych w Polsce stóp dywidendy.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITReseller.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data wypłaci zaliczkę na dywidendę
2017-11-16

Zarząd ABC Data podjął uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r. Jej wysokość wyniesie 10,021 mln zł. Liczba akcji objętych dywidendą to 125 266 899, zaś liczba akcji własnych spółki na dzień 16 listopada to 2 672 349 szt. Na jedną akcję przypadnie 0,08 zł zaliczki na dywidendę.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

Puls Biznesu: ABC Data za miesiąc sypnie groszem
2017-11-16

Spełniły się wszystkie warunki wypłaty przez ABC Datę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 r. Do akcjonariuszy w połowie grudnia trafi łącznie 10 mln zł. Akcjonariusze uprawnieni do jej otrzymania zostaną ustaleni 8 grudnia br. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,08 zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym PB.pl. Zachęcamy do lektury.