Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Kontakt dla mediów

Agnieszka Forasińska
T: +48 22 591 67 83
E: Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu

Centrum prasowe

BrandsIT: ABC Data podała wyniki za listopad
2017-12-08

Poziom szacunkowych, skonsolidowanych  przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez ABC Data S.A w listopadzie – 543 miliony złotych – pozwala stwierdzić, że Spółka zrealizowała już ponad 90 proc. założonego planu na ten rok. Od początku roku do końca listopada przychody ze sprzedaży wyniosły w ABC Data 4 044 mln zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym brandsIT.pl. Zachęcamy do lektury.

ABC Data wyróżniona certyfikatem „HR najwyższej jakości”
2017-11-21

ABC Data została wyróżniona certyfikatem „HR najwyższej jakości”. To potwierdzenie, że spółka przestrzega najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz jest firmą, w której warto pracować. Certyfikaty wręczono wyróżniającym się przedsiębiorstwom biorącym udział w tegorocznej edycji badania „HR Najwyższej Jakości”. Inicjatywę realizuje Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Więcej
BrandsIT: Potwierdza się zapowiedź Spółki: ABC Data wypłaci zaliczkę na dywidendę
2017-11-16

Spełnione zostały wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 rok. Uprawnieni akcjonariusze spółki mogą liczyć na wypłatę ponad 10 mln zł. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln zł, osiągając jedną z najwyższych w Polsce stóp dywidendy. W latach 2011-2015 wynosiła ona średnio 9,9 proc..

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym brandsIT.pl. Zachęcamy do lektury.

IT Reseller: ABC Data dotrzymuje słowa, wypłaci ponad 10 mln PLN dywidendy
2017-11-16

ABC Data wypłaci ponad 10 mln PLN zaliczkowej dywidendy. Jak przekonuje spółka, zostały spełnione wszystkie warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 rok. Uprawnieni akcjonariusze spółki mogą liczyć na wypłatę 0,08 PLN na jedną akcję. W ubiegłych latach ABC Data wypłaciła w sumie ponad 189 mln PLN, osiągając jedną z najwyższych w Polsce stóp dywidendy.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym ITReseller.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data wypłaci zaliczkę na dywidendę
2017-11-16

Zarząd ABC Data podjął uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r. Jej wysokość wyniesie 10,021 mln zł. Liczba akcji objętych dywidendą to 125 266 899, zaś liczba akcji własnych spółki na dzień 16 listopada to 2 672 349 szt. Na jedną akcję przypadnie 0,08 zł zaliczki na dywidendę.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

Puls Biznesu: ABC Data za miesiąc sypnie groszem
2017-11-16

Spełniły się wszystkie warunki wypłaty przez ABC Datę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 r. Do akcjonariuszy w połowie grudnia trafi łącznie 10 mln zł. Akcjonariusze uprawnieni do jej otrzymania zostaną ustaleni 8 grudnia br. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,08 zł.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym PB.pl. Zachęcamy do lektury.

Stockwatch.pl: ABC Data wypłaci 10 mln zł w ramach zaliczki na poczet dywidendy
2017-11-16

Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia akcjonariusze otrzymają po 0,08 zł zł na 1 akcję.

 

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym Stockwatch.pl. Zachęcamy do lektury.

CRN: ABC Data potroiła zysk
2017-11-13

W trzecim kwartale tego roku Grupa ABC Data wypracowała 1 117 mln zł przychodów ze sprzedaży, 15,7 mln zł EBITDA, 14,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,2 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. oznacza to ponad dwukrotny wzrost EBITDA i EBIT oraz ponad 3-krotnie wyższy zysk netto. Na wysokim poziomie była także marża ze sprzedaży, która wyniosła 6%. Jak podkreśla Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data, strategia Grupy przynosi oczekiwane rezultaty.

Cały artykuł dostępny jest w portalu internetowym CRN.pl. Zachęcamy do lektury.

W trzecim kwartale ABC Data podwoiła EBITDA i potroiła zysk netto
2017-11-09

Ponad dwukrotnym wzrostem EBITDA i zysku operacyjnego EBIT oraz trzykrotnie wyższym (r/r) zyskiem netto Grupa Kapitałowa ABC Data zakończyła III kw. 2017 roku. W tym czasie spółka wypracowała 15,7 mln PLN skonsolidowanego zysku EBITDA, 14,3 mln PLN EBIT oraz 9,2 mln PLN zysku netto. W III kw. br. Grupa istotnie zwiększyła też rentowność sprzedaży, uzyskując marżę w wysokości ponad 6%.

Więcej
Tech Trade Show 2017 – ABC Data z tytułem „Dystrybutora Roku 2017”
2017-10-27

Dobra passa ABC Data trwa w najlepsze! Ten wiodący polski dostawca sprzętu i usług IT oraz elektroniki użytkowej w regionie CEE został właśnie wyróżniony tytułem „Dystrybutora Roku 2017” w kategorii IT podczas odbywającego się w Warszawie spotkania Tech Trade Show 2017. Kapituła konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele firm, instytucji i mediów związanych z branżą IT, wyróżniła ABC Data za zasługi spółki dla rozwoju tego sektora w naszym kraju.

Więcej