Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Urządzenia drukujące do wynajęcia

ABC Data oferuje wynajem urządzeń drukujących, dzięki czemu Partnerzy dystrybutora mogą zapewnić swoim Klientom dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii bez potrzeby ich zakupu, a sobie samym zagwarantować comiesięczne, stałe przychody.

Przedmiotem wynajmu jest sprzęt drukujący, wybrany przez dystrybutora pod kątem najniższych kosztów eksploatacji. Portfolio produktów zostało przygotowane w taki sposób, by zaspokoić potrzeby Klientów o różnorodnych profilach działalności. Opieka serwisowa bezpośrednio u Klienta świadczona jest przez Autoryzowaną Sieć Serwisową ABC Data. Warto zaznaczyć, że Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, związanych z eksploatacją, w tym kosztów materiałów eksploatacyjnych, takich jak tonery. Dzięki systemowi monitorowania urządzenia, materiały dostarczane są z wyprzedzeniem, co gwarantuje pracę urządzeń bez przestojów i niweluje koszty logistyczne dostaw.

Umowa ma konstrukcję trójstronną. ABC Data wynajmuje urządzenie Resellerowi, który podnajmuje je Klientowi końcowemu.

System rozliczeń wygląda identycznie:

 

Gwarancja ABC Data

Resellerzy mogą kupić wybrane urządzenia drukujące na gwarancji udzielanej przez ABC Data. Obsługa serwisowa świadczona jest na terenie całego kraju i realizowana przez Autoryzowaną Sieć Serwisową ABC Data. Resellerzy mogą też skorzystać z planu gwarancyjnego, który wzbogaca standardowe warunki gwarancji o dodatkowe usługi serwisowe. W skład pakietu wchodzi instalacja zakupionego urządzenia, przeglądy, naprawy oraz pełne wsparcie techniczne konsultantów ABC Data, dzięki czemu Klient zyskuje kompleksowe rozwiązanie, dopasowane do swoich potrzeb.

 

Audyt i systemy do monitoringu

ABC Data oferuje także audyt floty drukującej wykonywany u Klienta końcowego w imieniu Resellera. Dzięki tej usłudze Klient zyskuje kompleksową informację na temat stanu swoich urządzeń, analizę mocnych i słabych stron obecnego modelu pracy, wykaz faktycznych kosztów ponoszonych przez firmę, a także propozycję rozwiązań dostosowaną do aktualnych potrzeb w zakresie druku i cyfrowego przetwarzania dokumentów, która pozwoli na redukcję kosztów.